Ervaar de winterrust

Tijdens deze wandeling op het Geestmerambacht genieten we van de natuur en kijken we met name naar de vogels die hier in de winter een plekje zoeken. Zowel op de plas als tussen de bomen en struiken zijn allerlei vogelsoorten te zien. Op de plas zwemmen vaak Aalscholvers, Kuifeenden en andere watervogels. Tussen de bomen en struiken kom je soorten tegen als Goudhaan, Pimpelmees, Koolmees en Winterkoning. En als we langs het rietland lopen zie je daar vaak ganzen, Blauwe reigers en allerlei soorten eenden.

Heb je een verrekijker? Neem deze dan mee! Bij deze excursie draagt de gids een telescoop mee waardoor we de vogels nog mooier kunnen bekijken.